Terms of Use

เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์ SHOEI (shoei-asia.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ได้รับการจัดการและดำเนินการโดย SHOEI Co. , Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) หรือบริษัทที่รับดูแล โปรดอ่านรายการต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์
 • ในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการคัดกรองอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง, เป็นช้อมูล ณ. ปัจจุบัน หรือ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ) ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์
 • ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ หากมีเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราอาจจะระงับหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลง URL โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การลบ, การหยุดนำเสนอ หรือการระงับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหา (บทความ, ภาพ, เสียง ฯลฯ) ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์, เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายของแต่ละประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านี้ตามประมวลกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ SHOEI
หากคุณต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด
 • บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากบริษัทของท่านหรือท่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ท่าน) ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
 • ไม่อนุญาตการเชื่อมโยงที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัท หรือแทรกแซงธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ โดยเด็ดขาด
  • - เนื้อหาที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • - เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
  • - เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ (18+)
  • - เนื้อหาที่ใส่ร้ายบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • - การเชื่อมโยงที่ใช้เฟรม (Flame) หรือวิธีการอื่นที่ทำให้ไม่ชัดเจนว่ามาจากเว็บไซต์ของเรา
 • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายความว่า ระหว่างบริษัทของเราและคุณ มีความสัมพันธ์ตามสัญญา
 • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายความว่าบริษัทของเราให้สิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (ข้อความ รูปภาพ เสียง และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้) แก่ท่าน
 • หากพบว่าคุณ ได้ละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น และทางบริษัทของเราขอให้ท่านทำการยกเลิกเชื่อมโยง โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อแม้
แบนเนอร์สำหรับเชื่อมโยง
หากคุณต้องการสร้างรูปภาพสำหรับเชื่อมโยงเว็บไซต์ โดยใช้โลโก้ของบริษัทของเรา เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โปรดดาวน์โหลดและใช้ “แบนเนอร์ลิงก์” ที่อยู่ข้างล่างนี้ โปรดอย่าเปลี่ยนขนาดหรือรูปร่างของแบนเนอร์ และอย่าใช้แบนเนอร์ไปทำเป็นส่วนหนึ่งของภาพใดๆ
Shoei
Shoei
วิธีการบันทึกแบนเนอร์
 • Windows : Click ขวาที่ Banner Link และบันทึกไปที่ Desktop ของคุณ
 • Mac : บันทึก Banner Link ไปที่ Desktop ด้วย ปุ่มControl + Click
Environment ที่แนะนำ และ การใช้ Environment
Smart Phone:
ระบบ OS
 • iPhone(OS) iOS 10.x ขึ้นไป
 • Android (OS) Android 7.x ขึ้น
ระบบ Browser
 • iOS: Standard Safari
 • Android:Standard Browser
 • Google Chrome - Newest Version
PC:
ระบบ OS
 • Windows 8.1 ขึ้นไป
 • Mac OS X 10.12 ขึ้นไป
ระบบ Browser
 • Google Chrome - Newest Version
 • Mozilla Firefox - Newest Version
 • Microsoft Edge - Newest Version
 • Safari- Newest Version
Plug in
Homepage ของ SHOEI มีเนื้อหาที่ต้องใช้ Plug in ตามความจำเป็นในการแสดงผล คุณสามารถดาวน์โหลด Plug in ที่จำเป็นได้จากสิ่งต่อไปนี้

Adobe Acrobat Reader

เกี่ยวกับ RSS
เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า RSS เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลใหม่) ด้วยการใช้โปรแกรม RSS Reader เพื่อสนันสนุนการรับข้อมูล RSS บน Browser ที่สนับสนุน RSS โดยคุณสามารถดูข้อมูลที่อัพเดตในเวลาที่เหมาะสมบนไซต์ได้อย่างง่ายดาย
 • ต้องใช้ซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม RSS Reader ในการแสดงข้อมูลที่อัพเดตสำหรับเนื้อหาที่เข้ากันได้กับ RSS แต่ละรายการ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณ รับข้อมูลได้ง่ายๆ เพียงคลิกไอคอน RSS ของหน้าที่คุณต้องการสมัครรับข้อมูล และซอฟต์แวร์ Web Browser บางตัวที่มีฟังก์ชันตัวอ่าน RSS โปรดใช้โปรแกรม RSS Reader เหล่านี้โดยการลงทะเบียน RSS ที่เกี่ยวข้อง
 • เราไม่สามารถตอบคำถามแต่ละข้อเกี่ยวกับวิธีใช้ RSS หรือซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม RSS Reader ขอขอบคุณที่เข้าใจเรา
 • บริการนี้ไม่รับประกันว่าจะมีการดำเนินต่อไปจนถึงเมื่อใด มีความเป็นไปได้ที่บริการ หรือ RSS URL จะถูกยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลของระบบ ดังนั้นโปรดใช้โดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริการอาจถูกระงับชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า